fbpx
НОВ ПРОДУКТ: ProtaStrucutre - софтуер за структурен анализ и проектиране.
Дата: 19/12/2022
Час: 16:44

Какво представлява Civil 3D и за какво се използва?

Civil 3D е мощна програма за проектиране, разработена от Autodesk. Тя е изградена на базата на основния AutoCAD и се използва главно за моделиране на инфраструктурни обекти и съоръжения.

Съдържание

There are no headings in this document.

Обща информация

Civil 3D е мощна програма за проектиране, разработена от Autodesk. Тя е изградена на базата на основния AutoCAD и се използва главно за моделиране на инфраструктурни обекти и съоръжения.

Това, което можете да създадете със Civil 3D е комплексен, динамичен и професионален проект. Имате в ръцете си много силен инструмент, който ви предоставя от една страна конкурентност в бързина, качество и динамичност, от друга страна лесна и удобна за работния процес среда.

Разлика между Civil 3D и AutoCAD

Базирайки се на структурата на изгледа на своя основен софтуер, Civil 3D поддържа много общи функции, но притежава и отделни менюта, които не са интегрирани в AutoCAD.

За да бъде удобен в основното си направление Civil 3D поддържа функции, които се използват главно за удовлетворяване нуждите на инфраструктурните проекти. Тук основните дейности са свързани с обработване на данни, които са необходими за такива строежи.

С този софтуер можете да разглеждате вашия проект в дву- и триизмерно пространство. Можете да обработвате данни още от геодезическото заснемане на ситуационното положение, чак до калкулиране количествата на материалите, които ще бъдат вложени в строежа, до най-малкия детайл. Това, което е забележителното на тази програма е, че тя не е само средство за чертане, а страхотен продукт, който дава възможност за огромна креативност.

Менютата в програмата са удобни, предоставят възможност за хиляди модификации и динамика помежду си.

Динамични модели в Civil 3D

Това, което е много съществено за Civil 3D е, че в обработката на инфраструктурния обект, всеки елемент от него е свързан с друг и заедно динамично се променят при единично модифициране.

До постигане на крайния продукт има много стъпки, които задължително трябва да се извървят, но това е обичайно за софтуер от този тип. Те са създадени изключително сложно и калкулират всичко в реално време, показвайки колко далеч е стигнал човешкия потенциал в областта на инженерните науки. С две думи, програмата е колкото сложна, толкова и интересна. Защото тя може да отговори на всичките ви въпроси. Няма нещо в нея, което да не може да се модифицира, както и няма функция, която да е излишна.

Прочитане на геодизически данни.

В програмата можете да изградите цялостен инфраструктурен обект, започвайки от прочитането на базови геодезически данни и създаване на помощни равнини. Те са вашата основа за изграждането на бъдещия ви проект.

civil-3d-teren-6297b1b868545

Само върху създадена повърхнина можете да изградите в цялост един инфраструктурен проект, тъй като данните от нея са важен елемент. Върху създадената повърхнина вие определяте траекторията на новото трасе.

Видове сечения в Civil 3D

civil-3d-teren

Надлъжното сечение на тази траектория по обработената равнина програмата приема за основа за създаването на надлъжен профил. Само след създаването на надлъжен профил, можете да изградите проектната нивелета.

secenia

Едва тогава и с използването на типови напречни сечения може да бъде изграден цялостния габарит на новопроектираното трасе.

secenia-2

civil-3d

Допълнителни настройки

Допълнително можете да направите хиляди настройки в реално време, които да променят, както стила на изобразяване, така и геометрията. Съвкупността от всички елементи изгражда комплексна цялост, която динамично може да бъде променяна в триизмерната и в двумерната работна среда на програмата.

Ако никога не сте се сблъсквали с Civil 3D, ви препоръчваме задължително да преминете поне през базово обучение, защото това, което ще научите, е изключително ценно и време спестяващо в работния ви процес. Допълнително, колкото повече работите със Civil 3D, толкова по-добре разбирате един инфраструктурен проект, защото тя ви дава, както много възможности за креативност и развива вашите проектантски умения, така и изисква от вас вашето инженерно мислене.

Civil 3D намира приложение, както в проектирането, така и в изпълнението на инфраструктурни проекти. Вие можете, както да моделирате едно трасе от създаването на ос по заснет терен, да изградите реалния габарит с необходимата геометрия, да го изследвате в 3D пространство, да създавате графичните елементи като надлъжни и напречни профили, таблици със сечения и материали, така и да калкулирате количества между отделни повърхнини, елементи и материали, необходими за съставяне на сметна документация и за нейната проверка. Можете да изградите един обект от А до Я и от Я до А, прилагайки вашите знания със софтуера и логически инженерни умения.

Бъдещето е тук. Готови ли сте?

Каниско Технолоджи ЕООД се ангажира да защитава и зачита поверителността ви. Ние ще използваме предоставената от вас информация за изготвяне на ценови оферти, предоставяне на пробни версии, услуги и новини относно продуктите, които би представлявали интерес за вас.
CAD / BIM решения за инфраструктурно проектиране, архитектура, машиностроене, проектиране и рехабилитация на пътища, водоснабдителни и канализационни системи, топлопроводи, енергетика.

Работно време:

Понеделник - Петък: 10ч. до 18ч.
Събота - Неделя: Почивка.

Телефон за връзка:

Отдел продажби: 0887-53-23-21; 0877-43-59-58
Отдел поддръжка: 0877-663-630

Имейли за контакт:

Основен имейл: info @ kanisco.com
Техническа поддръжка: support @ kanisco.com

Партньор за е-продажби:

Сайта е създаден и се поддържа от

Всички права запазени ® 2023 - Петершинег енд Каниско България ЕООД